Poskytujeme profesionálnu poradenskú a psychoterapeutickú pomoc deťom, dospelým i rodinám pri riešení a zvládaní psychických a vzťahových problémov ako napr.:

- depresia, pretrvávajúcu smútok,
- problémy v partnerských a rodinných vzťahoch,
- výchovné problémy a filiálna terapia,
- pracovné problémy,
- úzkosť, neistota, a problém so sebahodnotou,
- závislosti,
- sexuálne problémy,
- pocit životnej prázdnoty, chýbanie zmysluplnosti života a pod.


Mgr. Zuzana Korpášová ako absolventka akreditovaného supervízneho výcviku ponúka individuálnu supervíziu pre pracovníkov pomáhajúcich profesií.