O nás

Sme psychoterapeuti s ukončením odborným vzdelaním v systemickej psychoterapii.  
Mgr. Zuzana Korpášová je sociálny pracovník, odborník na terapiu hrou, výchovné poradenstvo, filiálnu terapiu, má dlhoročné skúsenosti so psychoterpeutickým vedením klientov. Je absolventkou výcviku v supervízii. 
Mgr. Vladimír Korpáš je klinický psychológ, je zapísaný v zozname psychoterapeutov SR. Je znalcom v odvetviach klinická psychológia dospelých, detí a psychológia sexuality.
Poradenské centrum Iná možnosť je občianske združenie, ktoré sme založili v roku 2007 a okrem poradenských a psychoterapeutických aktivít, ktoré od vzniku nášho združenia priebežne realizujeme, sme v minulosti vykonávali rôzne psychologické a podporné aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.