V systemickej terapii sa o klientovi hovorí, že je expert na svoj problém. Ja podobne vnímam rodiča ako niekoho, kto najviac rozumie svojmu dieťaťu. Myslím si, že väčšina rodičov sa snaží o svoje dieťa starať, porozumieť mu, vnímať jeho potreby, reagovať na neho najlepšie ako vedia. Filiálna terapia, tak ako ju ja vnímam, pomáha rodičovi rozumieť emóciám svojich detí, pomáha im ich vnímať, pomenovávať, prežívať ich s nimi. Pri hre rodič svojmu dieťaťu pomáha navyše posilňovať sebavedomie, dávaním možností ho učí ho rozhodovať sa, oceňuje ho, zadávaním hraníc mu poskytuje bezpečný priestor, učí ho sebakontrole a zodpovednosti za vlastné rozhodnutia. Hra je pre dieťa prirodzeným spôsobom komunikácie. V hre dieťa vyjadruje svoje pocity, myšlienky, skúsenosti, potreby... Hravá polhodinka je špeciálny čas strávený so svojim dieťaťom so špeciálnymi hračkami špeciálnym spôsobom.  

Filiálna terapia prebieha buď s jedným rodičom, alebo v skupine 2 až 4 rodičov. Je to špeciálny 10 týždňový program. Terapeut sa stretáva s rodičom, alebo skupinou rodičov raz do týždňa a rodič sa hrá s dieťaťom špeciálnych 30 minút tiež raz do týždňa. Rodič sa tak stáva stredobodom pozornosti svojho dieťaťa a nasleduje ho v hre. Často je to aj pre rodiča príjemne a výnimočne strávený čas so svojim dieťaťom. Tento spôsob terapie je vhodný od 2-3 rokov veku dieťaťa do veku, kedy sa ešte vaše dieťa hrá cíti sa vo svete hry dobre.