Niekedy má človek pocit, že mu niečo v živote chýba, pričom môže sa jednať o neurčitý pocit, ani nevieme presne, čo to je. Prípadne cítime, že by sme chceli byť niekde inde, chceli by sme, aby náš život vyzeral inak.
Pocit životnej prázdnoty sa nemusí, no môže týkať krízy stredných rokov v živote človeka. Fridrich Nietzschze povedal, že keď vieme prečo (žiť), zvládneme každé ako (žiť). Aj preto je dôležité občas si odpovedať na otázku prečo žijeme, kam smerujeme.
Životná spokojnosť nie je samozrejmosť, ale prevládajúci pocit zo svojho života podstatným spôsobom ovplyvňuje ako sa nám životom kráča. Je užitočné, občas si urobiť inventúru svojich túžob, nádejí i sklamaní.

Za dôležitý faktor kvality života môžeme považovať kongruenciu alebo zhoda emócií, myšlienok, postojov a správania. Ako sa hovorí, ľahko môžeme oklamať druhých, ale seba už ťažko. Neraz sa chceme druhým vyrovnať, či ich predstihnúť, tromfnúť, napr. byť prijímaný, lebo som taký ako sú tí druhí. Niekedy je však potrebné zostať sám sebou, zostať sám, možno „proti všetkým“. Práve zápas o takúto pravdivosť života či jednoducho úprimnosť k sebe je niekedy vyčerpávajúci, no bez neho ako by nám asi čosi v živote chýbalo.