Sexuálne problémy sú svojou intimitou zvlášť osobné. Tieto problémy či zlyhania môžu byť veľmi zahanbujúce, nepríjemné. Možno práve preto je o nich užitočné začať hovoriť.

Ponúkame psychoterapeutickú, aj špecifickú - sexoterapeutickú pomoc pri zvládaní riešení problémov, ktorá súvisí so sexualitou. Môžu to byť problémy s fungovaním sexuality muža a ženy alebo problémy v partnerskom sexuálnom spolužití. Aj rôzne nevšednosti, ktoré niektorí ľudia u seba vnímajú a môžu sa týkať zvláštnych sexuálnych predstáv či praktík.

Sexuálne problémy môžu mať charakter nahromadených drobných zlyhaní v partnerskom intímnom živote alebo až opakujúcich sa nutkavých predstáv niečoho čudného, čo môže byť pre človeka inak zarážajúce, zvláštne či odpudzujúce.

Ponúkame individuálne a párové psychoterapeutické a sexoterapeutické sedenia. 

Čeliť zoči voči svojim problémom je zvyčajne začiatkom cesty ich riešenia.