Terapeutický rozhovor s partnermi alebo inými členmi rodiny umožňuje rozvinúť také vzájomné zhováranie, ktoré už neraz v krízových situáciách medzi blízkymi nie je možné alebo je veľmi obtiažne. Rozprávanie sa s terapeutom má potenciál podnietiť ozdravné mechanizmy vzťahu a to najmä vtedy, ak ešte existuje vôľa hľadať cesty k sebe. Preto je dôležité načasovanie, neodkladanie partnerskej či manželskej terapie, aby bolo možné budovať mosty medzi ľuďmi, aj keď ich už možno veľmi nevidíte.

Špecifickou formou pomoci je terapeutické spracovanie rozchodu či rozvodu, najmä ak partnerov spájajú spoločné deti. Vyhľadanie odbornej pomoci môže pomôcť udržať vzťah dvoch rodičov, aj keď vzťah partnerov už nefunguje či neexistuje. Dohoda je pre deti i rodičov spravidla šetrnejšia forma riešenia podobnej situácie ako iné možnosti.

Jeden z klasikov psychológie detí povedal, že najlepší spôsob, ako vychovávať deti je vychovávať sami seba pred deťmi. A to je niekedy nadľudská úloha. Mať deti je krásne. Je to niečo úplne iné ako ich nemať. Napriek tomu sú psychické zranenia z detstva nie zriedkavým dôvodom trápenia ľudí v dospelom veku. Preto hľadať možnosti ako zlepšiť svoje rodičovstvo, ak sa nám čosi dôležité v ňom opakovane nedarí, stojí za pozornosť a možno i odbornú pomoc.