Individuálne psychoterapeutické sedenie (50 min) 25€
Psychoterapeutické sedenie s párom alebo rodinou (75 min) 45€
Sandplaying, terapeutické využitie pieskoviska (50 min) 15€
Výchovné poradenstvo a filiálna terapia (50 min) 15€
Individuálna supervízia supervízorkou v zácviku (50min) 15€