Individuálne psychoterapeutické sedenie (50 min) 25€
Psychoterapeutické sedenie s párom alebo rodinou (70 min) 50€
Sandplaying, terapeutické využitie pieskoviska (50 min) 25€
Výchovné poradenstvo a filiálna terapia (50 min) 25€
Individuálna supervízia (50min) 25€